Aanmelden

Jeugdteams kunnen verwijzen op de door hen gebruikte aanmeldformulieren voor specialistische behandeling. Cliënten kunnen zich daarmee dan aanmelden telefonisch of via het aanmeldformulier op deze website. Dit geldt voor cliënten tot 18 jaar.

Huisartsen en andere medische verwijzers kunnen aanmelden met hun eigen verwijsbrieven voor specialistische GGZ onder vermelding van ernst, complexiteit en vermoeden van psychiatrisch benoembare problematiek. Ook met die verwijzing kunnen cliënten zich telefonisch of via deze website bij ons aanmelden. Dit geldt zowel voor cliënten onder als boven de 18 jaar.