Klachten

Gebeuren er dingen in het contact met Centrum voor Gezinsbehandeling waar u het niet mee eens bent, heeft u suggesties hoe we het beter kunnen doen? Dan kunt u dat altijd bespreken met de hulpverlener waar u veelal contact mee heeft. Komen we er samen niet uit dan kunt u of kunnen we een beroep doen op de de klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg®