Vergoeding

Vanaf 2015 is de gemeente waar u woont verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor de jeugd GGZ en voor specialistische gezins- en relatietherapie zoals die wordt geboden binnen ons centrum. Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar vallen onder deze verantwoordelijkheid binnen de regio Zuid Holland Zuid.

Centrum voor Gezinsbehandeling heeft een contract met de Service Organisatie ZHZ die namens 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid contracten met zorgaanbieders afsluit. Centrum voor Gezinsbehandeling is daarmee een erkende zorgverlener. Kosten worden na goedkeuring door de serviceorganisatie vergoed voor 100%.

Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de regels van de zorgverzekeringswet. Centrum voor Gezinsbehandeling heeft zelf geen contracten met ziektekostenverzekeraars. We werken wel samen met psychotherapie Praktijk Dordrecht en Hoeksche Waard, www.psychotherapiepraktijk Dordrecht . Deze samenwerkingspartner biedt psychotherapie en relatietherapie aan volwassenen vanaf 18 jaar. Psychotherapie Praktijk Dordrecht heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars voor basis generalistische- en specialistische ggz. Ook indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar heeft u bij hen recht op vergoeding van de behandeling. Deze zogenoemde restitutie mogelijkheid is wettelijk vastgelegd. Zie voor uitgebreidere informatie deze link: informatie zorgverzekering en vergoeding