Visie

Een gezin is meer dan de optelsom van kinderen en volwassenen.

Meestal leven we samen met anderen. Vaak in een gezin soms in andere vormen. Dat samenleven zorgt voor actie en reactie. Er zijn verlangens en verwachtingen, frustraties en teleurstellingen in relaties en gezinnen. We hebben meer invloed op elkaar naarmate onze emotionele betrokkenheid en verbondenheid groter is. In gezinnen, families en partnerrelaties is dat heel goed zichtbaar. Wanneer alles naar tevredenheid verloopt, dan vergroot dat ons psychische welbevinden. Er is vaker sprake van plezier en ontspanning, we zijn creatiever en we functioneren beter op school of werk. Wanneer er echter binnen gezinnen te veel en te langdurig stress bestaat dan geldt het tegenovergestelde. Dan voel je je niet goed, alleen, eenzaam, somber en boos kortom; ongelukkig. Dat is erg pijnlijk en naar. Als gevolg daarvan kunnen er onderlinge en individuele problemen ontstaan.

De verwachtingen zijn hoog
Er wordt veel van ouders en kinderen gevraagd in onze samenleving. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en voelen soms ook verantwoordelijkheid voor hun partner. Dat is een goed uitgangspunt maar het wordt moeilijk en schaamtevol wanneer opvoeden niet goed wil lukken en er problemen of klachten ontstaan bij één of meerdere gezinsleden. Dat maakt ouders eenzaam in hun taak. Het duurt vaak lang voordat ze besluiten om hulp te vragen. Pas als er sprake is van ernstige gedragsproblemen gaan anderen zich ermee bemoeien.

Ook voor kinderen zijn de verwachtingen hoog. Voor hen geldt dat ze sociaal actief, levenslustig en liefst succesvol moeten zijn. Een hoge norm waar kinderen en jongeren regelmatig niet aan kunnen voldoen. Klachten, symptomen en sociale problemen kunnen dan een gevolg zijn. Begrijpen van klachten en problemen De afgelopen vijftien jaar werd en wordt bij het begrijpen en verklaren van klachten en problemen van kinderen en jongeren vooral nadruk gelegd op het individu. Of het nu gaat om gedragsproblemen, aandachtsproblemen, angstklachten of depressie, de oorzaak én de oplossing wordt vaak gezocht in de persoonlijkheid, het temperament, de biologie, de psychiatrie en/of in persoonlijke zwakke en sterke kanten. Ook behandeling van klachten is daar vaak op gericht.