Voor wie

Gezinnen met een kind in de leeftijd van 18 jaar of jonger, gezinnen met adolescenten tot 21 jaar en gezinnen die zijn vastgelopen ondanks eerdere hulpverlening.

Voorbeelden
Problemen waarvoor mensen zich bij het Centrum voor Gezinsbehandeling aanmelden zijn veiligheidsproblemen o.a. als gevolg van vechtscheidingen of grensoverschrijdend gedrag. Of kinderen die klem komen te zitten als gevolg van het trauma, dat een echtscheiding nu eenmaal vaak met zich meebrengt. Bij wie mag je wel komen en bij wie niet, van wie mag je wel houden en van wie niet zijn in dat geval aan de orde.

Gedragsproblemen waarbij de rollen in het gezin onduidelijk zijn geworden en ouders hun gezag niet meer kunnen of durven uitoefenen.

Angstproblemen of depressieve problemen waarbij het geven van overmatige bescherming en steun aan kinderen, de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid belemmert. Vaak zijn dan onderlinge grenzen vervaagd.

Problemen in nieuw samengestelde gezinnen waarbij sprake is van onduidelijke rolverdelingen, loyaliteitsproblemen, machteloosheid en dagelijkse stress.

Problemen die te maken hebben met nieuwe levensfases en de veranderende onderlinge verhoudingen en behoeften.

Ouders zijn ook kinderen geweest en soms is het zo dat de eigen opvoedingsgeschiedenis leidt tot problemen in het opvoeden van de eigen kinderen. We noemen dat intergenerationele problemen.

Voor wie is het Centrum voor Gezinsbehandeling niet geschikt.
Jongeren waarbij andere problemen voorrang hebben. Zowel op individueel niveau (psychose, acute suïcidaliteit, ernstige automutilatie) als op gezinsniveau (fysieke en psychische veiligheid, forse instabiliteit op diverse gebieden en ernstige crisis) kunnen problemen zo acuut zijn dat daar eerst aandacht voor moet zijn voordat er voldoende energie en ruimte is om aan verandering te kunnen werken in een ambulante setting.