Wachttijden

Momenteel is de wachttijd tot intake en behandeling ca. 12 weken. Dit is een indicatie en kan fluctueren. De opgegeven wachttijd is 06-03-2023 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

Bij aanmelding laten we u weten hoe lang de eventuele wachttijd bedraagt. Mocht na onderzoek blijken dat een behandeling elders beter past, dan dragen we zorg voor een goede verwijzing.