Wachttijden

Momenteel is de wachttijd tot intake en behandeling ca. 12 weken voor locatie Dordrecht en ca. 6-8 weken voor locatie Culemborg. Dit is een indicatie en kan fluctueren. De opgegeven wachttijd is 22-05-2024 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

Bij aanmelding laten we u weten hoe lang de eventuele wachttijd bedraagt. Mocht na onderzoek blijken dat een behandeling elders beter past, dan dragen we zorg voor een goede verwijzing.